LIRIK LAGU DUO AMOR - KAU SALIP CINTAKU

Kau Salip Cintaku - Duo Amor


Sudah Sudahlah
Kamu Pendusta
Sudah Sudahlah
Hancurlah Semua

Dimana Kau Taruhmu
Kau Salip Dia Sahabat Karipku
Kok Putus Oratega Kamu
Kau Lamar Dia, Kau Singkirkan Aku

Ah Sama Saja
Kamu Buaya

Ku Fikir Kamu Lelaki Arjuna
Tapi Ternyata Cuma Gurauan
Ku Fikir Kamu Lelaki Setia
Tapi Ternyata Hanya Pendusta

Dimana Kau Taruhmu
Cinta Matiku Kau Anggap Tiada

Sudah Sudahlah
Kamu Pendusta
Sudah Sudahlah
Hancurlah Semua

Dimana Kau Taruhmu
Kau Salip Dia Sahabat Karipku
Kok Putus Oratega Kamu
Kau Lamar Dia, Kau Singkirkan Aku

Ah Sama Saja
Kamu Buaya

Ku Fikir Kamu Lelaki Arjuna
Tapi Ternyata Cuma Gurauan
Ku Fikir Kamu Lelaki Setia
Tapi Ternyata Hanya Pendusta

Ku Fikir Kamu Lelaki Arjuna
Tapi Ternyata Cuma Gurauan
Ku Fikir Kamu Lelaki Setia
Tapi Ternyata Hanya Pendusta

Sudah Sudahlah
Kamu Pendusta

0 Comments

Posting Komentar